תקנון ותנאי שימוש

1.  כללי ותנאי השימוש באתר:

 

1.1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של הכל בדולר דיזינגוף סנטר (להלן- "הכל בדולר" ו/או "אתר הכל בדולר") האתר הינו מנוהל ע"י חברת פלטינו הכל בדולר בע"מ.

1.2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר הכל בדולר נשמח לתת לכם מענה, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר הכל בדולר.

1.3. אתר בדולר הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת ציוד משרדי, צעצועים, דברי יצירה ומוצרים אחרים המשווקים על ידי חנויות הכל בדולר דיזינגוף סנטר ) להלן- "חנות הכל בדולר" )

1.4. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר הכל בדולר בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר הכל בדולר, על ידכם מאשר, כי קראתם  את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חנות הכל בדולר ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר הכל בדולר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.5.  הכל בדולר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חנות הכל בדולר, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

1.6. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון  המעודכן באתר הכל בדולר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.

1.7. חנות הכל בדולר, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילות אתר הכל בדולר,

וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

1.8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

2. הרשאים לקנות באתר הכל בדולר:

 

2.1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר הכל בדולר, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

2.2. למרות האמור לעיל, אתר הכל בדולר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר הכל בדולר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

 3. אזור פעילות אתר הכל בדולר:

 

3.1. השירות שניתן במסגרת אתר הכל בדולר מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי חנות הכל בדולר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר הכל בדולר אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

4. שעות הפעילות באתר הכל בדולר:

 

4.1. הזמנה באתר הכל בדולר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

4.2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 10:00 – 20:30.    יום ו' וערבי חג: 9:30 – 12:00.  

4.3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חנות הכל בדולר.

 

5. המוצרים הנמכרים באתר הכל בדולר:

 

5.1. באתר הכל בדולר נמכרים מוצרי ציוד משרדי, צעצועים, דברי יצירה לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

5.2. חנות הכל בדולר, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר הכל בדולר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חנות הכל בדולר.

5.4. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר הכל בדולר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חנות הכל בדולר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר הכל בדולר

5.5. מוצרים הנמכרים באתר הכל בדולר אשר מעצם טיבעם יש לבוחרם כגון- צבעים שונים של כלי כתיבה, קישוטים וכו יבחרו על ידי עובדי חנות הכל בדולר ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לצבעם , גודלם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

  

6. מחירי המוצרים:

 

6.1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חנות הכל בדולר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

6.3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר הכל בדולר, אינם  תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי חנות הכל בדולר והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

6.4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.

6.5. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

7. התשלום:

 

7.1. התשלום באתר הכל בדולר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

7.2. על אף האמור לעיל, חנות הכל בדולר, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

7.3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות הכל בדולר בעת מועד ההזמנה.

7.4. חנות הכל בדולר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר הכל בדולר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

8. דמי משלוח:

 

8.1. הזמנה באתר הכל בדולר  תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

8.2. חנות הכל בדולר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

9. אספקת המוצרים למען המזמין:

 

9.1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חנות הכל בדולר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של חנות הכל בדולר  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.2. מובהר כי אתר הכל בדולר יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

9.3. חנות הכל בדולר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חנות הכל בדולר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חנות הכל בדולר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חנות הכל בדולר לא יחויב.

9.4. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

9.5. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

9.6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חנות הכל בדולר .

9.7. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של  המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

9.8. אי עמידת חנות הכל בדולר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

9.9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחנות הכל בדולר, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

10. החזרת מוצרים:

 

10.1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

10.2. החזרת מוצרים שאינם בגדר אלקטרוניקה ואינם רהיטים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד  21 ימים ממועד קבלתם בפועל.

10.3. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חנות הכל בדולר.

10.4. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

10.5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

10.6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

 

11. ביטול ושינוי הזמנה:

 

11.1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חנות הכל בדולר שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

11.2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-6 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ6 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חנות הכל בדולר תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

11.3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

11.4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ניתן לעדכן הזמנה עד 10 שעות לפני מועד ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה.

11.5. אתר הכל בדולר יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

11.6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות חנות הכל בדולר, כפי שתקבע מעת לעת.  

 

12. מועדון לקוחות:

 

12.1. חנות הכל בדולר רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר הכל בדולר, גם למועדון הלקוחות של חנות הכל בדולר. בהצטרפותו לשירות הכל בדולר מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

12.2 במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר הכל בדולר בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

 

13. מבצעי מכירות:

 

13.1. מעת לעת יימכרו מוצרים בהכל בדולר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

13.2. המבצעים הנערכים באתר הכל בדולר, הנם במסגרת מכירות באתר הכל בדולר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות. חנות הכל בדולר לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר הכל בדולר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת החנות. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר הכל בדולר לא יחייבו את חנות הכל בדולר..

13.3. במידה ואתר הכל בדולר יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין

בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.   

 

14. אחריות:

 

14.1. חנות הכל בדולר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר הכל בדולר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר הכל בדולר. 

14.2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

14.3. חנות הכל בדולר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חנות הכל בדולר. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר הכל בדולר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

14.4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר הכל בדולר הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חנות הכל בדולר אחראית על מידע זה.

14.5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר הכל בדולר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

14.6. אתר הכל בדולר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר הכל בדולר מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

14.7. אתר הכל בדולר לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

14.8. אתר הכל בדולר לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בהכל בדולר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחנות הכל בדולר, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

14.9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר הכל בדולר אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

14.10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חנות הכל בדולר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 

15. אבטחת מידע:

 

15.1. אתר הכל בדולר מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

15.2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

15.3. מובהר בזאת, כי אתר הכל בדולר יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

15.4. חנות הכל בדולר לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

 

16. פרטיות:

 

16.1. אתר הכל בדולר הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר הכל בדולר מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר הכל בדולר ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר  רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחנות הכל בדולר.

16.2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר הכל בדולר בכתב בהתאם להוראות כל דין.   

16.3. אתר הכל בדולר יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

16.4. חנות הכל בדולר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

 

17. קניין רוחני:

 

17.1. הקניין הרוחני באתר הכל בדולר, בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחנות הכל בדולר.

17.2. זכויות הקניין הרוחני של חנות הכל בדולר כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

17.3. אתר הכל בדולר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

17.4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

17.5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחנות הכל בדולר  מראש ובכתב.

 

18. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

 

19. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר הכל בדולר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה. 

אנו מאחלים לך חווית קניה נעימה ובטוחה ומקווים לראותך שוב.

צוות הכל בדולר - דיזנגוף סנטר


©2015-2017 הכל בדולר 050-689-0342
דיזנגוף סנטר
דיזנגוף 50 תל אביב ישראל 64322
Dizengoff Street 50 Tel Aviv-Yafo Israel 64322
חפשו אותנו בפייסבוק הכל בדולר - דיזינגוף סנטר תל אביב באיסטגרם ובטוויטר